Truyền thống và phẩm chất đạo đức của phụ nữ VN (2)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bình
Ngày gửi: 15h:31' 20-10-2012
Dung lượng: 639.4 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người

CHUYÊN ĐỀ
4 PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:
“TỰ TIN, TỰ TRỌNG,
TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG”
4 phẩm chất đạo đức cần đặc biệt coi trọng trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế:
+ Tự tin
+ Tự trọng
+ Trung hậu
+ Đảm đang

Mục tiêu, phương pháp
1. Mục tiêu:
Giải thích các khái niệm
Liệt kê các biểu hiện
Phân tích lý do phụ nữ cần có 4 phẩm chất đạo đức
Chỉ ra những việc phụ nữ cần làm

2. Phương pháp: Thảo luận

KHÁI NIỆM:
Tự tin: Tin vào bản thân mình, sẳn sàng vượt lên định kiến giới, dám nghĩ, dám làm, dám tin vào khả năng thành công của mình.
Tự trọng: Coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình
Trung hậu: Trung thực và nhân hậu với mọi người, có những tình cảm tốt đẹp và chân thành, trước sau như một trong quan hệ đối xử với mọi người.
Đảm đang: khả năng quán xuyến việc nhà, làm tốt công việc xã hội.
Những biểu hiện của phẩm chất
tự tin
Tự tin Không tự tin
Những biểu hiện của phẩm chất
tự tin (tiếp)
Những biểu hiện của tự trọng
Tự trọng Không tự trọng
Những biểu hiện của phẩm chất
tự trọng (tiếp)
Những biểu hiện của phẩm chất
trung hậu
Những biểu hiện của phẩm chất
trung hậu (tiếp)
Những biểu hiện của phẩm chất
đảm đang:
Những biểu hiện của phẩm chất
đảm đang (tiếp)Bác Hồ đã từng khẳng định: “Có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Theo đó, có những phẩm chất, tự thân nó không phải là đạo đức, nhưng khi trở thành một trong những thang giá trị để đánh giá con người, được xem là chuẩn mực mà xã hội, cộng đồng chấp nhận, thì sẽ là phẩm chất đạo đức..


Mối quan hệ giữa 4 phẩm chất

Các phẩm chất «tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang» có mối quan hệ hữu cơ; phẩm chất này là tiền đề, điều kiện, cơ sở, kết quả của phẩm chất kia và ngược lại. Để có lòng tự trọng, phụ nữ cần phải rèn luyện để thể tự tin, cần phải sống trung thực, nhân ái. Có tự tin mới có đủ bản lĩnh thể hiện lòng tự trọng, sự trung thực, thẳng thắn; tự tin mới có đủ năng lực để thể hiện sự đảm đang trong gia đình và đảm đang công việc xã hội
Mối quan hệ giữa 4 phẩm chất
(tiếp theo)
Cả 4 phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đều là những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp cần được phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
Tại sao trong thời kỳ CNH, HĐH phụ nữ cần có 4 phẩm chất đạo đức nêu trên?
1/ Với bản thân:
-Nắm bắt cơ hội, tận dụng được những yếu tố tích cực

Tránh những tác động tiêu cực

Vượt qua những thách thức

Tại sao trong thời kỳ CNH, HĐH phụ nữ cần có 4 phẩm chất đạo đức nêu trên? (tiếp)
2/ Với gia đình:
Thực hiện tốt vai trò, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình

Tác động tích cực tới các thành viên trong gia đình

Cơ sở để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững
Tại sao trong thời kỳ CNH, HĐH phụ nữ cần có 4 phẩm chất đạo đức nêu trên? (tiếp)
3/ Với xã hội:
- Thực hiện tốt trách nhiệm công dân

Tác động tích cực tới cộng đồng, xã hôi

Góp phần tích cực xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Làm gì để là người PN tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang
1/ Nhận thức đúng, đầy đủ về 4 phẩm chất và sự cần thiết phải rèn luyện để có được những phẩm chất đó.
2/ Nhìn nhận rõ những yếu tố cản trở để khắc phục
Định kiến xã hội đối với phụ nữ
Sai lầm, yếu kém, khiếm khuyết của bản thân
- Hoàn cảnh không thuận lợi, kém may mắn

Làm gì để là người PN tự tin, tự trọng , trung hậu, đảm đang (tiếp)
3/ Ý thức đúng về vai trò phụ nữ, giá trị bản thân, trách nhiệm xã hội
Tự hào chính đáng về truyền thống vẻ vang của PNVN, tự tin về vai trò của PN trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập
Có niềm tin vào ý chí, năng lực, bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của bản thân mình, của mỗi con người
- Xác định rõ trách nhiệm XH trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức
Làm gì để là người PN tự tin, tự trọng , trung hậu, đảm đang (tiếp)
4/ Không ngừng học tập và rèn luyện bản thân
Chủ động tích cực học tập
Tự giác, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng
Chiến thắng được bản thân, vượt qua chính mình
5/ Tác động tới những người xung quanh
Người thân trong gia đình
Bà con, đồng chí, đồng nghiệp...
Kết luận
Tóm lại: Phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống phẩm chất tốt đẹp. Ở bất kỳ thời kỳ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những phẩm chất đạo đức ấy luôn toả sáng, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, để phát huy hơn nữa những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là 4 phẩm chất Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước, mỗi người phụ nữ càng phải luôn cố gắng phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng sống, tu dưỡng rèn luyện không ngừng, xứng đáng là người “giữ ngọn lửa ấm” trong mỗi gia đình, đồng thời góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

CHÂN THÀNH CÁM ƠN
CHÂN THÀNH CÁM ƠN